arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 
  • cifpcompostela.gal - Imaxe - 1
bajar
 

 

Portada

Evacuación centro educativo

Recoméndamovos prestar un pouquiño de atención ao seguinte vídeo para coñecer como evacuar o centro educativo e ler a seguinte FICHA ao alumnado

E para coñecer o uso de extintores:

Plans Proxecta_CIFP Compostela

Pincha nas imaxes:

Enlace da Wiki "Alimentate ben" img#28784   img#38959"Correspondentes"

                                                                        

Venres, 14-Xuño-2024
As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo. PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (LOE).CONVOCATORIA: ANO 2024INFORMACIÓN XERAL SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN A PR... »
 

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.