arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorBolsa de traballoseparatorRexistro de alumno


Rexistro de alumno

Cubra este formulario para rexistrarse na bolsa de traballo
Unha vez realizada a solicitude esta será validada e poderá consultar as ofertas de emprego que coincidan co seu perfil.
Este campo será o seu login de acceso

O contrasinal deber ter ao menos 6 caracteres. É aconsellable usar ao menos unha maiúscula, unha minúscula e un número.

Indíque o seu nome completo, o nome e os apelidos


Data de nacemento en formato día, mes e ano (dd/mm/aaaa)
Técnico/a superior/a en Deseño e xestión da produción gráfica
Técnico en Comercialización de produtos alimentarios
Técnico/a auxiliar en Aloxamento e Lavandaría
Técnico/a auxiliar en Artes Gráficas
Técnico/a auxiliar en Cociña e Restauración
Técnico/a en Atención a Persoas en Situación de Dependencia
Técnico/a en Impresión Gráfica
Técnico/a en Panadaría, Respostaría e Confeitaría
Técnico/a en Preimpresión dixital
Técnico/a superior en Promoción da Igualdade de xénero
Técnico/a superior/a en Dirección en Cociña
Técnico/a superior/a en Dirección en Servizos
Técnico/a superior/a en Educación Infantil
Técnico/a superior/a en Integración Social
Técnico/a superior/a Xestión de Aloxamentos Turísticos
Ténico/a en Cociña e Gastronomía
Ténico/a en Comercialización de productos alimentarios
Ténico/a en Servizos de Restauración

Castelán
Galego
Inglés
Francés
Alemán

Tamano máximo de arquivo 2Mb. (2048 Kb.) .doc,.docx,.pdf,.zip,.rarVerificación CAPTCHA
 

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.