arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorO centroseparatorOrganigrama


Organigrama

Dirección do CIFP Compostela

D. Ramiro Esparís Sampedro

 • Teléfonos: 881866575
 • Fax: 881866586
 • Correo electrónico: cifp.compostela@edu.xunta.gal


Vicedirección

Dna. María Joaquina Alonso Castro

 • Teléfono: 881866579

Xefatura da área de calidade, innovación e orientación profesional

 • Xefatura de Área: Dna. María Joaquina Alonso Castro. Telf.: 881866579
 • Xefatura de departamento de Relación con Empresas: D. Carlos Veiga Pérez. Telf.: 881866571
 • Xefatura de departamento de Calidade e Innovación: D. Enrique Moldes Fandiño. Telf.: 881866571

           -  Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado: D. Manuel Ángel Taboada Fernández. Telf.: 881866571
           -  Coordinación de Programas Internacionais: Dna . Mónica Rouco Botana.  Telf.: 881866571
           -  Coordinación de Tecnoloxía da Información e Comunicación (TIC): Dna. Paula Cao Brey. Telf.: 881866571

 • Xefatura de departamento de Acreditación e Probas: Dna. Lucía López Rey.  Telf.: 881866571
 • Xefatura de departamento de Información e Orientación Profesional: Dna.:Mª Jesús García Taboada      Dna.:     Telf.: 881866576

          - Coordinación de Emprendemento: D. Fernando Regueira Veiga Telf.: 881866586 -881866587 -881866588


Secretaría

D. José Antonio Vieites Quintáns

Xefatura da área de administración e xestión

 • Teléfono: 881 86 65 70

Xefatura de estudos

D. Juan Manuel Cañete Quiñoy

 • Teléfono: 881 86 65 70

Xefatura da área de formación

 • Xefatura de área: D. Juan Manuel Cañete Quiñoy. Telf.: 881866570
 • Xefatura do departamento de Hostalería e Turismo: D. José Manuel Quintáns Couselo . Telf.: 881866570
 • Formación a distancia: Dna.  María Luisa Alonso Fernández. Telf.: 881866570
 • Xefatura do departamento Industrias Alimentarias: Dna. María Luisa Fontela Albor. Telf.: 881866570
 • Xefatura do departamento Artes Gráficas: D. Daniel Castelo Guerrero. Telf.: 881866570
 • Xefatura do departamento Servizos Socioculturais e á Comunidade: Dna. Ana Neira Beade Telf.: 881866570
 • Xefatura do departamento de Formación e Orientación Laboral: D. César García Traba.  Telf.: 881866570
 • Xefatura do departamento de Dinamización de Idiomas: Dna. María Encarnación Rañón Pimentel.  Telf.: 881866570
 • Coordinación de Biblioteca: Dna. Mercedes Teijeiro Gato Telf.: 881866570
 • Coordinación do Equipo de Dinamización de Lingua Galega: D. Serxio Carreira Trigo.  Telf.: 881866570

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.