arriba
Sábado, 20-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorNormas do Organización e Funcionamento (NOF)separatorNormas de convivencia - NOF do CIFP Compostela


Normas de convivencia - NOF do CIFP Compostela

O CIFP Compostela establece as Normas de Organización e Funcionamento (N.O.F.), baseadas na normativa vixente. Este documento inclúe o Plan de convivencia que ten como base xurídica o disposto no Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG núm.17, martes, 27 de xaneiro de 2015). Este documento atende aos principios de eficacia e calidade na educación, de organización, respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, de prevención e tratamento das situacións conflitivas no Centro e de recoñecemento ao profesorado.

Este N.O.F.Plan de convivencia (anexo I: Accións Igualdade 23-24)é de aplicación para toda a Comunidade educativa que pertenza ao CIFP Compostela.


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.