arriba
Domingo, 25-Febreiro-2024

 

 
PortadaseparatorOferta educativaseparatorFormación regrada


Formación regrada

Ciclos formativos:

ORDINARIO PRESENCIAL

Grao Básico:

CBARG11 Artes gráficas

CBHOT11 Cociña e resturación

CBHOT12 Aloxamento e lavandaría

Grao Medio:

CMARG01 Impresión gráfica

CMARG02 Preimpresión dixital

CMHOT01 Cociña e gastronomía

CMHOT02 Servizos en restauración

CMINA01 Panadaría, respostaría e confeitaría

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

Grao Superior:

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

CSHOT04 Dirección de cociña

CSHOT05 Dirección de servizos en restauración

CSSSC01 Educación infantil

CSSSC02 Integración social

PERSOAS ADULTAS DISTANCIA:

Oferta completa - Grao Superior

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

ZSSSC01 Educación Infantil

Oferta parcial - Grao Superior

ZSSSC05 Promoción á igualdade de xénero

PERSOAS ADULTAS PRESENCIAL:

Oferta completa - Grao Medio

ZMSSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia

Oferta parcial - Grao Medio

ZMHOT01 Cociña e gastronomía

Oferta parcial - Grao Superior

ZSARG01 Deseño e xestión da produción gráfica

ZSHOT04  Dirección de cociña

ZSHOT05 Dirección de servizos en restauración

PERSOAS ADULTAS DUAL

Grao Medio

ZMHOT02 Servizos en restauración

Grao Superior

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

ZSHOT05 Dirección de servizos en restauración

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Ordinario presencial - Grao Medio

CMHOT50 Panadaría e bolaría artesanais


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.