arriba
Luns, 19-Abril-2021

 

 


FP Dual

Segundo a ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, o CIFP Compostela ten autorizada a seguinte oferta educativa:

Cód. Centro Centro Ciclo Ciclo Ciclo formativo de grao superior Empresa colaboradora
15016000 CIFP Compostela SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Arlea Hotels, S.L.U.
15016000 CIFP Compostela ZSHOT04 Dirección de Cociña Grupo NOVE
15016000    CIFP Compostela ZSHOT05 Dirección de Servizos de restauración Grupo NOVE

 

Oferta educativa en FP Dual do CIFP Compostela para o vindeiros cursos  2020-2022 nova oferta de proxecto experimental de formación profesional.


Convenio Ciclo formativo de grao superior de xestión de aloxamentos turísticos 2019-2021


Convenio Ciclo formativo de grao superior de Dirección de Cociña e Servizos grupo NOVE 2020-22

GUÍA DUAL