arriba
Xoves, 19-Maio-2022

 

 


FP Dual

Segundo a ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, o CIFP Compostela ten autorizada a seguinte oferta educativa:

Cód. Centro Centro Ciclo Ciclo Ciclos formativos de grao medio e superior Empresa colaboradora
15016000 CIFP Compostela SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Arlea Hotels, S.L.U. Ee outros
15016000 CIFP Compostela ZSHOT04 Dirección de Cociña en 2º Grupo NOVE
15016000    CIFP Compostela ZSHOT05 Dirección de Servizos de restauración en 2º Grupo NOVE
15016000 CIFP Compostela CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría Varias empresas
15016000 CIFP Compostela CMHOT02 Servizos de restauración Fundación Mahou
15016000

IES Pontepedriña

CIFP Compostela

MCOM02 Comercialización de produtos alimentarios Varias empresas

 

Oferta educativa en FP Dual do CIFP Compostela para o vindeiros cursos  2020-2022 nova oferta de proxecto experimental de formación profesional.


Convenio Ciclo formativo de grao superior de Dirección de Cociña e Servizos grupo NOVE 2020-22

GUÍA DUAL


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional