arriba
Xoves, 18-Abril-2024

 

 
PortadaseparatorGuía do alumnadoseparatorUniformes: Equipo básico, obrigas do alumnado


Uniformes: Equipo básico, obrigas do alumnado

Uniformes e equipo básico

En virtude do establecido nas Normas de Organización e Funcionamento (NOF) do CIFP Compostela, relacionadas co desenvolvemento das clases onde se indica a obrigatoriedade de ter na aula o material escolar da/o alumna/o, propio de cada módulo, así como para o cumprimento do procedemento para a prevención e seguimento de seguridade, hixiene e imaxe persoal di textualmente:

– O alumnado utilizará obrigatoriamente os equipos de protección individual (EPIS), e a roupa de traballo adecuada en todas as actividades prácticas susceptibles de sufrir danos, por en risco a seguridade persoal e a dos demais compañeiros ou de manipulación de alimentos (segundo módulo), e ademais onde así o estableza o departamento correspondente.
– O alumnado acudirá as clases que se desenvolven en talleres, co uniforme completo que foi requirido ao inicio do curso, respectando as normas de uniformidade acordadas polos departamentos afectados”.

Obrigas do alumnado

O alumnado deberá acudir as clases, nos talleres de Artes Gráficas,  Hostalaría e Turismo e Industrias Alimentarias co seguinte uniforme e equipo básico, atendendo ao ciclo formativo no que estea matriculado/a:

Formación profesional básica de cociña e restauración (1º e 2º curso)

Ciclo medio de servizos en restauración (1º e 2º curso)

Ciclo medio de cociña e gastronomía (1º e 2º curso)

Ciclo medio de panadaría, repostaría e confeitaría (1º e 2º curso)_ Uniformes, material e boas prácticas.

Ciclo supeiror de dirección de cociña (1º e 2º curso)

Ciclo superior de dirección de servizos en restauración (1º e 2º curso)

Departamento de Artes Gráficas


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.