arriba
Martes, 5-Xullo-2022

 

 
PortadaseparatorProgramas InternacionaisseparatorExperiencias internacionais


Experiencias internacionais

Curso 2020-2021

Ata novo aviso, temos suspendida a convocatoria de mobilidades.

Esforzáremos en enviar a todos aqueles alumnos/as que teñen a súa mobilidade concedida en calquera das modalidades nas que colabora o CIFP Compostela e que, por motivo da pandemia, non poideron realizar a súas prácticas no estranxeiro.

Ofertaremos prazas en canto as condicións, empresas e a seguridade sanitaria o permíta.

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2019-20120

Lamentablemente no curso 2019-2020 as experiencias internacionais no CIFP Compostela víronse afectadas pola Covid -19.  Redobraremos os nosos esforzos para poder retomalas coa maior brevidade e seguridade posibles, así, só poideron facer mobilidades no curso 2019-2020 dentro do programa Erasmus+ KA 103 Manuel e Laura:

Como sempre, agradecemos a colaboración das empresas de acollida, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT – Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAÍZ (Higscope) DE LISBOA,onde realizou a súa FCT Manuel (de outubro a decembro de 2019)

 img#59730

E coa ESCOLA INFANTIL GERAÇAO CHUPETA (Lisboa) onde realizou a súa FCT Laura (de outubro a decembro de 2019)

  img#59730

Foron unicamente 2 mobilidades e 1 país de destino:

 img#79088

Quedadando aprazadas pola pandemia:

 img#80426

 img#15092

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2018-2019

NO CURSO 2018-2019, ADEMAIS DAS MOBILIDADES ERASMUS + KA103, NO CIFP COMPOSTELA CONTAMOS CON ESTUDANTES FACENDO AS SÚA FCT EN LONDRES

Agradecemos a colaboración do restaurantes Hispania e Barrafina, así como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu período de FCT

Realizaron a súa FCT (de marzo a xuño de 2019) no Restaurante Hispania de Londres Rosalía e Alberto.

 img#91577

       

Realizou a súa FCT (de marzo a xuño de 2019) no Restaurante Barrafina de Londres Ánxela.

 img#13792

En total foron 7 mobilidades de alumnado a 3 paises: Italia, Reino Unido e Portugal. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas

Ciclo formativo

Nº alumnado

Erasmus+ K102

Non se realizou oferta.

Erasmus+ K103 / Consellería

ZS Dirección en Serv. de Restauración

1

ZS XAT

1

CS Dirección de Cociña

1

CS Dirección de Servizos en Restauración

2

CS XAT

1

CS EDUCACIÓN INFANTIL

1

TOTAL

7

Para o curso 2019-2020 contamos cun proxecto propio KA 102, que nos permitirá volver a realizar mobilidades Erasmus+ cos Ciclos Medios.

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2017-2018

En total foron 17 mobilidades de alumnado a 7 paises: Francia, Italia, Reino Unido, Hungría, Francia, Portugal e Dinamarca. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas

Ciclo formativo

Nº alumnado

Erasmus+ K102

CM COCIÑA E GASTRONOMIA

4

CM PAN., REPOST. E CONFITERIA

1

CM SERVIZOS RESTAURACION

1

Erasmus+ K103

ZS Dirección en Serv. de Restauración

1

ZS XAT

1

ZS EDUCACION INFANTIL

1

CS Dirección de Cociña

2

CS Dirección de Servizos en Restauración

2

CS XAT

1

CS EDUCACIÓN INFANTIL

1

CS INTEGRACION SOCIAL

2

TOTAL

17

 

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2016-2017

En total foron 15 mobilidades de alumnado a 5 paises: Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Hungría. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas Ciclo formativo Nº alumnado
Erasmus+ K103 C.S. Direccion de Servizos en restauración 2
C.S. Xestión de aloxamentos turisticos 1
ZS Direccion de Cociña 1
C.S. Educación Infantil 1
Erasmus+ K102 C.M. Cociña e gastronomía 3
C.M. Atención a persoas en situación de dependencia 1
C.M. Servizos en restauración 2
ZM Cociña e gastronomía 1
ZM Servizos en Restauración 2
ZM Atención a persoas en situación de dependencia 1
Total 15

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2015-2016

En total foron 22 mobilidades de alumnado a 5 paises: Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Hungría. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

 img#90985

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2014-2015

En total foron 20 saídas de alumnado a paises como: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido e Irlanda, na Comunidade Europea e EE.AA como pais extracomunitario. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas Ciclo formativo Nº alumnado
Erasmus+ K102-Leonardo da Vinci C.M. Panaderia, Reposteria e Confiteria 2
CM Preimpresión Digital 2
CM Cociña e Gastronomía 1
ZM Cociña e Gastronomía 1
ZM Servizos en restauración 2
ZM Atención a P. en situación de dependencia 1
CM Atención a P. en Sit. de dependencia 2
Erasmus+ K103 ZS Xestión aloxamentos turisticos 1
CS Xestión aloxamentos turísticos 2
C.S. Dirección Cociña 3
C.S. Dirección Servizos en Restauración 1
Z.S. Dirección Cociña 2

Experiencias desenvolvidas durante o curso 2013-2014

En total foron 22 saídas de alumnado a paises como: Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, na Comunidade Europea e EE.AA como pais extracomunitario. Esta é a distribución de alumnado, por programa e ciclo formativo:

Beca ou axudas recibidas Ciclo formativo Nº alumnado
Leonardo da Vinci C.M. Panaderia, Reposteria e Confiteria 4
CM Preimpresión Digital 1
CM Cociña e Gastronomía 4
Erasmus C.S. Educación Infantil 1
C.S. Dirección Cociña 2
C.S. Dirección Servizos en Restauración 3
Z.S. Dirección Cociña 5
Orde 24-5-2005 ZM. Cociña e Gastronomía 1
C.S. Dirección Servizos en Restauración 1

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional