arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorGuía do alumnadoseparatorFormación en centros de traballo


Formación en centros de traballo

A Formación en Centros de Traballo é un módulo profesional, que se realiza en empresas coas que o CIFP Compostela ten un convenio de colaboración. Nesas empresas realizará, baixo a supervisión dun/ha titor/a no centro de traballo e outro/a do CIFP Compostela as actividades produtivo formativas, para as que se formou vostede, no CIFP Compostela. Desenvolverá as capacidades adquiridas previamente, nun entorno produtivo.

Accederase á FCT una vez superados os todos os módulos do ciclo formativo.

A FCT, comenzará de forma normal en abril, no terceiro trimestre do segundo curso. Para o alumnado da oferta modular, será habitualmente no primeiro trimestre do terceiro curso.

O alumnado accede á FCT na empresa asignada polo equipo docente, respectando as seguintes condicións: CLAUSULAS DE CONVENIO CON EMPRESAS PARA FCT

Exención do módulo de FCT.

A solicitude de exención do módulo de FCT presentarase segundo establecen os Artigos 41 e 42 da Orde do 12 de xullo de 2011, pódese acceder ao formulario no seguinte enlace: Solicitude de exención do módulo de FCT pola correspondencia coa práctica laboral. Esta solicitude irá acompañada de: Vida laboral e Certificado das actividades desenvolvidas nas empresas.

Para saber máis:

Orde do 28 de febreiro de 2007, DOG do 8 de marzo de 2007

http://www.edu.xunta.es/fp/fct


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.