arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorOrientación (DIOP)


Orientación (DIOP)

A continuación presentamos a Carta de Servizos do Departamento de Información e Orientación Profesional do CIFP Compostela:

Convocatoria de exames para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior de ciclos de formación profesional
Este procedemento desenvolverase segundo a convocatoria que publique a Consellería de Educación. Trátase dunha intervención externa ao centro, destinada a persoas que non están matriculadas no sistema educativo oficial. Se lles proporciona a información e orientación académico-profesional sobre os requisitos de participación, validacións e outras alternativas académicas segundo cada persoa que así o solicite.

Facilitar todo tipo de información sobre a Formación Profesional
Ofrecer información sobre a Formación Profesional, emprego e emprendemento, concretamente:

 • ­ Bolsa de Emprego do Centro (exclusivo para alumnado titulado no Centro)
 •  Información sobre a oferta e organización da Formación Profesional.
 • ­ Información específica sobre a Formación en Centros de Traballo.
 •  Emprendemento e Autoemprego (Coordinación de Emprendemento)
 • ­ Información sobre Inserción Laboral.

Facilitar toda a información e orientación profesional
Ofrecer información e orientación profesional, concretamente:

 • ­ Información sobre acceso a la universidade
 • ­ Información sobre acceso a ciclos medios e superiores.
 • ­ Información sobre as probas libres.
 • ­ Información sobre acreditación de competencias.
 • ­ Información sobre os cursos de especialización.
 • ­ Información acceso ao mundo laboral.
 • ­ Información sobre Inserción Laboral.

Ademais de facilitar:

 • Información sobre Becas de estudo e Residencias de estudante.
 • Técnicas de estudo
 • Titorías Profesorado
 • Atención á Diversidade: Alumnado NEAE e NEE.

Lembrade que podedes visitar o Departamento de Información e Orientación Profesional no CIFP Compostela ou contactar a través do correo orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.