arriba
Sábado, 20-Xullo-2024

 

 
PortadaseparatorGuía do alumnadoseparatorOrganigrama funcional


Organigrama funcional

Esta estructura obecece ao establecido no artigo 4 do Decreto77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: “Os centros integrados de formación profesional terán unha estrutura interna distribuída en tres áreas funcionais, para afrontar os fins e as funcións propias destes centros, mellorar as relacións coa comunidade e co ámbito produtivo e fomentar as relacións e o intercambio de experiencias entre os centros integrados”. 

Áreas que como se pode ver no gráfico correspóndense con:

a) Área de administración e xestión (Secretario).
b) Área de calidade, innovación e orientación profesional (Vicedirección).
c) Área de formación (Xefatura de Estudos)
 

 img#15998


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.