arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorGuía do alumnadoseparatorRecursos informativos


Recursos informativos

O CIFP Compostela pon a disposición da comunidade educativa distintos recursos informativos:

• Información a través dos distintos departamentos e coordinacións do CIFP.
• Información a través das titorías.
• Información a través do Departamento de Información e Orientación Profesional.
• Acceso online á distinta documentación e Guía do alumnado na páxina web do centro: cifpcompostela.gal. Páxina web que é a referencia fundamental para informar á comunidade educativa.

Ademais da presenza nas distintas redes sociais, twitter, instagram ou facebook, o CIFP Compostela conta con taboleiros informativos nos distintos edificios, pantalla informativa na entrada e, por suposto, distintos correos electrónicos de consulta:
CIFP Compostela: cifp.compostela@edu.xunta.gal 
Departamento de información e orientación profesional:orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal
Acreditación de competencias e probas: acreditacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal
Programas Internacionais: programas.europeos.compostela@gmail.com

Por último citar a Aula Virtual do CIFP Compostela: www.edu.xunta.gal/centros/cifpcompostela/aulavirtual onde se atopan aloxadas as aulas dos distintos módulos impartidos no centro.


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.