arriba
Luns, 4-Decembro-2023

 

 


AFD

O CIFP Compostela imparte distintos cursos AFD - Accións Formativas para Desempregados/as dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, co fin de aumentar as oportunidades para a súa inserción laboral. Toda a oferta poderá conlevar a obtención do " Certificado de Profesionalidade".


ORDE do 13 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que s establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa segunda convocatoria para os exercicios 2022 e2023 (código de procedemento TR301K).


No CIFP Compostela contamos coas seguintes accións formativas:

 img#86012

    img#94115   img#27935   img#94115


XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.