arriba
Martes, 20-Abril-2021

 

 


AFD

O CIFP Compostela imparte distintos cursos AFD - Accións Formativas para Desempregados/as dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, co fin de aumentar as oportunidades para a súa inserción laboral.


ORDE do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2020 e 2021 (código de procedemento TR301V)


Neste ano 2021, impártiranse no CIFP Compostela as seguintes accións formativas:

 img#16530