arriba
Sábado, 15-Xuño-2024

 

 
PortadaseparatorNoticias-NovedadesseparatorNoticias-Novedades


matricula
Luns, 10-Xuño-2024

Admisión e matrícula 2024-25

Información xeral de admisión. Curso 2024/2025

As ensinanzas de formación profesional están organizadas en ciclos formativos básicos, medios, superiores e cursos de especialización.

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo ou curso de especialización (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

A normativa reguladora do proceso de admisión pode consultarse na seguinte ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-ensinanzas-fp

Enlace onde atoparedes as instrucións xerais no proceso de admisión e o seu calendario para:

Oferta ordinaria
Oferta modular
FP básica
FP dual intensiva
Cursos de especialización

MATRÍCULA PARA 2º CURSO DO RÉXIME ORDINARIO

O procedemento de solicitude e matrícula en 2º curso non está centralizado, non poderá utilizarse o asistente web para realizar a solicitude.

*Alumnado con paraza garantida por pasar de 1º a 2º curso ou repetir 2º por primeira vez no mesmo centro e ciclo: cumprirá que realice a solicitude no período correspondente, desde o 24 de xuño ás 9.00 horas ata o 4 de xullo ás 13.00 horas, e que a entregue no centro no que vaia cursar os estudos. Non será preciso que no perídodo de matrícula volva cubrir o impreso de matrícula.

Fonte e máis información en: https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fp-24-25Mais noticias...

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.