arriba
Mércores, 22-Maio-2024

 

 
PortadaseparatorNoticias-NovedadesseparatorNoticias-Novedades


probas-libres
Mércores, 15-Maio-2024

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2023-2024

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (LOE).
CONVOCATORIA: ANO 2024
INFORMACIÓN XERAL SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN A PROBAS LIBRES

O procedemento de admisión realizarase en dúas fases:
- Na primeira fase o centro educativo recollerá a documentación e publicará as listaxes de persoas solicitantes.
- Na segunda, publicarase a listaxe de persoas admitidas.
Todas as listaxes poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción e na páxina web www.edu.xunta.es/fp.

REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

Lembren que poden elixir matricularse en calquera dos módulos do ciclo formativo adxudicado.
Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento que terá lugar o luns día 3 de xuño ás 11:30 horas , no salón de actos do CIFP Compostela, ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

Os horarios para o desenvolvemento das probas publicaránse no taboeiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción, e na páxina web do centro, como adianto infórmase que a primeira parte das probas realizarase na semana do 10 ao 14 de xuño e a segunda parte do 18 ao 21 .

https://cifpcompostela.gal/

Podedes consultar o calendario de admisión da convocatoria actual en (tica na imaxe):

 img#79384

Para máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/probas-libres-convocatoria-actualMais noticias...

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio Educación e Formación Profesional

Certificación do sistema de xestión de calidade. Actuación cofinanciada pola Unión Europea.